نمایه نویسندگان

ا

 • ابراهیمی، مهدی تاثیر کودهای آلی و اندازه بنه مادری بر عملکرد گل و بنه زعفران (Crocus sativus) در سال اول [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 13-28]
 • احمدی، فریده تأثیر سطوح اسید ‏فولویک و کود دامی بر ویژگی‌های فیزیولوژیکی و عملکرد گل زعفران در سال اول [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 299-310]
 • ایزدی، نسرین اثر وزن بنه مادری و غلظت‌های عناصر غذایی و متیونین بر سبز شدن زعفران (.Crocus sativus L) [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 235-249]
 • امیرشکاری، حسین اثر کودهای آلی و زیستی و آبیاری تابستانه بر عملکرد کمی و خصوصیات کیفی زعفران (.Crocus sativus L) در شهرستان زاوه [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 269-282]
 • امینی فرد، محمد حسین اثر دگرآسیبی غلظت های عصاره آبی برگ و بنه زعفران ((Crocus sativus L. در کنترل دو گونه هرز چاودار(secale cereale L.) و یولاف وحشی (Avena ludoviciana L.) [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 29-41]
 • امینی فرد، محمد حسین تأثیر سطوح اسید ‏فولویک و کود دامی بر ویژگی‌های فیزیولوژیکی و عملکرد گل زعفران در سال اول [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 299-310]

ب

 • بشیری، مهدی تاثیر رژیم های مختلف آبیاری بر ترکیبات فنلی و فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره کلاله زعفران [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 109-122]
 • بیکی، علی اثر سطوح شوری و فرم‌های نیتروژن بر عملکرد گیاه دارویی زعفران در شرایط آب و هوایی بیرجند [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 343-353]

پ

 • پیرای، علی حسین ارزیابی اثر عصاره هیدروالکلی گلبرگ زعفران بر رشد، پاسخ ایمنی همورال، صفات بیوشیمیایی خون و وضعیت پاداکسندگی جوجه‌های گوشتی [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 189-202]
 • پیرملک، فاطمه تدوین راهبردهای بازاریابی استراتژیک (11 Ps) زعفران با رویکرد تحلیل عوامل استراتژیک [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 325-342]
 • پویان، محسن تاثیر کودهای آلی و اندازه بنه مادری بر عملکرد گل و بنه زعفران (Crocus sativus) در سال اول [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 13-28]
 • پوررضا، علی اثر کودهای آلی و زیستی و آبیاری تابستانه بر عملکرد کمی و خصوصیات کیفی زعفران (.Crocus sativus L) در شهرستان زاوه [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 269-282]

ت

 • تبریزی، لیلا اثر کودهای زیستی و جهت قرارگیری بنه‌ها در خاک بر برخی خصوصیات زراعی زعفران [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 311-323]

ج

 • جامی، نجمه اثر تلقیح با میکوریزا و سطوح ورمی‌کمپوست بر برخی عناصر برگ و خصوصیات بنه زعفران زراعی (Crocus sativus L.) در شرایط آب و هوایی کرمان [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 217-234]
 • جامی الاحمدی، مجید مقایسه غلظت عناصر غذایی پرمصرف در بنه زعفران در مزارع چندساله در خراسان جنوبی [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 145-159]
 • جوادزاده، سید مهدی شناسایی و تعیین تراکم علف‌های هرز مهم و غالب مزارع زعفران (Crocus sativus L.) قاینات [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 69-81]

ح

 • حسینی واشان، سید جواد ارزیابی اثر عصاره هیدروالکلی گلبرگ زعفران بر رشد، پاسخ ایمنی همورال، صفات بیوشیمیایی خون و وضعیت پاداکسندگی جوجه‌های گوشتی [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 189-202]

خ

 • خاشعی سیوکی، عباس برآورد عملکرد زعفران با استفاده از شاخص خشکسالی RDI (مطالعه موردی: استان خراسان جنوبی) [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 161-176]
 • خاشعی سیوکی، عباس اثر سطوح شوری و فرم‌های نیتروژن بر عملکرد گیاه دارویی زعفران در شرایط آب و هوایی بیرجند [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 343-353]
 • خرم دل، سرور اثر روش‌های مختلف خشک کردن کلاله بر محتوی رطوبت، زمان خشک شدن و خصوصیات کیفی زعفران [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 177-188]

د

 • دهقانی بیدگلی، رضا تاثیر رژیم های مختلف آبیاری بر ترکیبات فنلی و فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره کلاله زعفران [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 109-122]
 • دولت آبادی، سپیده برآورد عملکرد زعفران با استفاده از شاخص خشکسالی RDI (مطالعه موردی: استان خراسان جنوبی) [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 161-176]

ر

 • رحیمی، اصغر اثر تلقیح با میکوریزا و سطوح ورمی‌کمپوست بر برخی عناصر برگ و خصوصیات بنه زعفران زراعی (Crocus sativus L.) در شرایط آب و هوایی کرمان [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 217-234]
 • رستگاری پور، فاطمه تدوین راهبردهای بازاریابی استراتژیک (11 Ps) زعفران با رویکرد تحلیل عوامل استراتژیک [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 325-342]
 • رستم زاده، زینب معرفی فعالیت‌های مدیریتی پایدار و ناپایدار در زراعت زعفران (مطالعه موردی: شهرستان گناباد) [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 99-108]
 • رضایی، محمد رضا بررسی آلودگی به فلزات سنگین سرب، کروم و کادمیوم تحت تاثیر نوع کاربری در خاک و گیاه زعفران (مطالعه موردی: فردوس) [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 1-12]
 • رمضانی، محمدرضا معرفی فعالیت‌های مدیریتی پایدار و ناپایدار در زراعت زعفران (مطالعه موردی: شهرستان گناباد) [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 99-108]

ز

 • زیارت نیا، سیدمهدی اثر غلظت‌ تنظیم‌کننده‌های مختلف رشد بر دوره خواب پیاز و عملکرد گل زعفران در شرایط هیدروپونیک [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 43-54]
 • زمانی، غلامرضا مقایسه غلظت عناصر غذایی پرمصرف در بنه زعفران در مزارع چندساله در خراسان جنوبی [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 145-159]

س

 • سیاری زهان، محمد حسن مقایسه غلظت عناصر غذایی پرمصرف در بنه زعفران در مزارع چندساله در خراسان جنوبی [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 145-159]
 • سالاری، امیر تاثیر رژیم های مختلف آبیاری بر ترکیبات فنلی و فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره کلاله زعفران [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 109-122]
 • سیاهمرگویی، اسیه ارزیابی عوامل اقلیمی شهرستان آزادشهر (استان گلستان) به منظور توسعه کشت زعفران [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 123-143]
 • سید غلامرضا، قریشی اثر سطوح شوری و فرم‌های نیتروژن بر عملکرد گیاه دارویی زعفران در شرایط آب و هوایی بیرجند [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 343-353]
 • سروش زاده، علی اثر وزن بنه مادری و غلظت‌های عناصر غذایی و متیونین بر سبز شدن زعفران (.Crocus sativus L) [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 235-249]

ش

 • شاکری، معصومه اثر دگرآسیبی غلظت های عصاره آبی برگ و بنه زعفران ((Crocus sativus L. در کنترل دو گونه هرز چاودار(secale cereale L.) و یولاف وحشی (Avena ludoviciana L.) [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 29-41]
 • شباهنگ، جواد اثر روش‌های مختلف خشک کردن کلاله بر محتوی رطوبت، زمان خشک شدن و خصوصیات کیفی زعفران [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 177-188]

ص

 • صیادی اناری، محمد حسین بررسی آلودگی به فلزات سنگین سرب، کروم و کادمیوم تحت تاثیر نوع کاربری در خاک و گیاه زعفران (مطالعه موردی: فردوس) [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 1-12]
 • صادق، نرگس بررسی آلودگی به فلزات سنگین سرب، کروم و کادمیوم تحت تاثیر نوع کاربری در خاک و گیاه زعفران (مطالعه موردی: فردوس) [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 1-12]
 • صالح، ایرج معرفی فعالیت‌های مدیریتی پایدار و ناپایدار در زراعت زعفران (مطالعه موردی: شهرستان گناباد) [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 99-108]
 • صحابی، حسین رتبه‌بندی متغیرهای اقتصادی-اجتماعی مؤثر بر تجارت دوجانبه زعفران ایران و شرکای تجاری [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 55-67]
 • صداقتی، ابراهیم اثر تلقیح با میکوریزا و سطوح ورمی‌کمپوست بر برخی عناصر برگ و خصوصیات بنه زعفران زراعی (Crocus sativus L.) در شرایط آب و هوایی کرمان [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 217-234]
 • صنوبری، سمیه اثر غلظت‌ تنظیم‌کننده‌های مختلف رشد بر دوره خواب پیاز و عملکرد گل زعفران در شرایط هیدروپونیک [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 43-54]

ط

 • طحان، محمد بررسی موانع و مشکلات صادرات زعفران و زرشک و ارائه راهکارهای افزایش صادرات (مطالعه‌ی موردی: استان خراسان جنوبی) [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 83-97]

ع

 • عبداللهی، معصومه اثر دگرآسیبی غلظت های عصاره آبی برگ و بنه زعفران ((Crocus sativus L. در کنترل دو گونه هرز چاودار(secale cereale L.) و یولاف وحشی (Avena ludoviciana L.) [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 29-41]
 • عزیزی، الهام اثر کودهای زیستی و جهت قرارگیری بنه‌ها در خاک بر برخی خصوصیات زراعی زعفران [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 311-323]

ف

 • فرج نیا، اصغر پهنه‌بندی آگروکلیمایی کشت زعفران در استان آذربایجان شرقی [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 251-267]
 • فیضی، حسن بررسی عوامل مدیریتی و اقلیمی مؤثر در خلاء عملکرد بین کشت مرسوم و آرمانی زعفران در استان‏های خراسان رضوی و جنوبی [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 283-298]

ق

 • قربانی، محمد تدوین راهبردهای بازاریابی استراتژیک (11 Ps) زعفران با رویکرد تحلیل عوامل استراتژیک [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 325-342]
 • قزل، رحمان تأثیر سطوح اسید ‏فولویک و کود دامی بر ویژگی‌های فیزیولوژیکی و عملکرد گل زعفران در سال اول [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 299-310]
 • قسمتی، مهدی اثر دگرآسیبی غلظت های عصاره آبی برگ و بنه زعفران ((Crocus sativus L. در کنترل دو گونه هرز چاودار(secale cereale L.) و یولاف وحشی (Avena ludoviciana L.) [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 29-41]
 • قهاری، حسن مطالعه‌ فون بندپایان شکارگر و پارازیتوئید در مزارع زعفران (.Crocus sativus L) [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 203-215]

ک

 • کاظمی، حسین ارزیابی عوامل اقلیمی شهرستان آزادشهر (استان گلستان) به منظور توسعه کشت زعفران [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 123-143]
 • کامکار، بهنام ارزیابی عوامل اقلیمی شهرستان آزادشهر (استان گلستان) به منظور توسعه کشت زعفران [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 123-143]
 • کرباسی، علیرضا رتبه‌بندی متغیرهای اقتصادی-اجتماعی مؤثر بر تجارت دوجانبه زعفران ایران و شرکای تجاری [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 55-67]
 • کرباسی، علیرضا تدوین راهبردهای بازاریابی استراتژیک (11 Ps) زعفران با رویکرد تحلیل عوامل استراتژیک [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 325-342]

م

 • مالکی، فهیمه ارزیابی عوامل اقلیمی شهرستان آزادشهر (استان گلستان) به منظور توسعه کشت زعفران [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 123-143]
 • محتشمی، تکتم رتبه‌بندی متغیرهای اقتصادی-اجتماعی مؤثر بر تجارت دوجانبه زعفران ایران و شرکای تجاری [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 55-67]
 • مختصی بیدگلی، علی اثر وزن بنه مادری و غلظت‌های عناصر غذایی و متیونین بر سبز شدن زعفران (.Crocus sativus L) [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 235-249]
 • مرادی، روح اله بررسی عوامل مدیریتی و اقلیمی مؤثر در خلاء عملکرد بین کشت مرسوم و آرمانی زعفران در استان‏های خراسان رضوی و جنوبی [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 283-298]
 • مروج، کامران پهنه‌بندی آگروکلیمایی کشت زعفران در استان آذربایجان شرقی [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 251-267]
 • مصلی پور، حسین بررسی موانع و مشکلات صادرات زعفران و زرشک و ارائه راهکارهای افزایش صادرات (مطالعه‌ی موردی: استان خراسان جنوبی) [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 83-97]
 • مکتب داران، مبینا مقایسه غلظت عناصر غذایی پرمصرف در بنه زعفران در مزارع چندساله در خراسان جنوبی [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 145-159]
 • ملافیلابی، عبداله اثر غلظت‌ تنظیم‌کننده‌های مختلف رشد بر دوره خواب پیاز و عملکرد گل زعفران در شرایط هیدروپونیک [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 43-54]
 • ملافیلابی، عبداله اثر روش‌های مختلف خشک کردن کلاله بر محتوی رطوبت، زمان خشک شدن و خصوصیات کیفی زعفران [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 177-188]
 • مهدی نژاد، محمد تاثیر کودهای آلی و اندازه بنه مادری بر عملکرد گل و بنه زعفران (Crocus sativus) در سال اول [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 13-28]

ن

 • نقی زاده، مهدی اثر تلقیح با میکوریزا و سطوح ورمی‌کمپوست بر برخی عناصر برگ و خصوصیات بنه زعفران زراعی (Crocus sativus L.) در شرایط آب و هوایی کرمان [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 217-234]

ه

 • هندی زاده، هنگامه رتبه‌بندی متغیرهای اقتصادی-اجتماعی مؤثر بر تجارت دوجانبه زعفران ایران و شرکای تجاری [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 55-67]