راهنمای نویسندگان

شرایط پذیرش و راهنمای تهیه مقاله در نشریه علمی- پژوهشی
«پژوهش‌های زعفران»

 

اهداف و محدوده

«نشریه پژوهش‌های زعفران» به تعداد دو شماره در سال توسط گروه پژوهشی زعفران دانشگاه بیرجند منتشر می‌شود. این نشریه تخصصی نتایج پژوهش‌های بنیادی و کاربردی در زمینه‌های علوم پایه، زیست فناوری، ژنتیک و اصلاح نباتات، بیوشیمی، کشاورزی، دارویی، پزشکی، صنایع غذایی و فرآوری‌های مرتبط با زعفران را چاپ خواهد کرد. زبان اصلی نشریه فارسی بوده و چکیده مقالات به زبان انگلیسی خواهد بود.

 

شرایط پذیرش مقاله

1. مقالات ارسالی نباید قبلاً در هیچ نشریه‌ای منتشر شده باشند و یا همزمان به مجلات دیگری ارسال گردیده باشد. مؤلفین باید فرم تعهدنامه عدم چاپ در، یا ارسال به، مجلات دیگر را تکمیل نموده و همراه اصل مقاله ارسال نمایند.

2. مقالات تهیه شده براساس داده‌های محدود و مختصر مورد پذیرش قرار نخواهند گرفت.

3. در مورد مقالاتی که بیش از یک نگارنده دارند، ترتیب پدیدار شدن اسامی در مقاله و حقوق نگارندگان به عهده خود ایشان خواهد بود.

4. مسئولیت هر مقاله از جنبه محتوی علمی به عهده نگارنده (گان) آن خواهد بود. نشریه در رد یا قبول و حک و اصلاح مقالات آزاد است.

5- تمام مقالات باید با رعایت اخلاق و تحقیقات بالینی و ... و با توجه به بیانیه‌های مشخص در اخلاق پژوهشی انجام شده باشد.

توجه: برای مطالعات مداخله‌ای و بالینی مرتبط با مصارف و امور دارویی و پزشکی زعفران ذکر شماره ثبت در مرکز کارآزمایی بالینی وزارت بهداشت درمان و آموزشی پزشکی (IRCT) و یا مراکز معتبر ثبت کارآزمایی در دنیا مانند WHO الزامی می‌باشد.

ارسال فرم تعارض منافع (تعارض بهره) ضروری است. فرم تعارض منافع را میتوانید از اینجا دریافت نمائید.

 

راهنمای مولفین (جهت تهیه مقالات)

متن مقاله باید حداکثر در 15 صفحه با ابعاد 8/29 × 21 سانتی‌متر (A4) با رعایت حاشیه‌گذاری سه سانتی­متر از طرفین و دو سطر فاصله بین خطوط با حروف خوانا تایپ شود. تمامی صفحات مقاله، از جمله صفحات دارای شکل، جدول با تصاویر باید دارای قطع یکسان بوده و دارای شماره صفحه باشند. کلیه سطرهای متن اصلی مقاله باید شماره‌گذاری پیوسته شوند (Continuous line numbering).

پس از پذیرش مقاله، مولف باید نسخه نهایی را به صورت نسخه الکترونیکی و در قالب *.doc به همراه تمامی نمودارها (ترجیحاً در فرمت Excel) و شکل‌ها (کیفیت حداقل dpi 600) در سایت نشریه بارگذاری شود.

 

مقاله باید مطابق با اصول زیر تهیه شود:

برگ مشخصات:عنوان مقاله به همراه مشخصات نگارنده (گان) شامل نام و نام خانوادگی، مرتبه علمی، محل خدمت و محل اجرای آزمایش باید بر روی یک صفحه جداگانه، بدون شماره و به دو زبان فارسی و انگلیسی نوشته شود. همچنین ضروری است که شماره تلفن، دورنگار و آدرس پستی به همراه پست الکترونیک نگارنده پاسخگو که مسئولیت پیگیری مقاله را به عهده دارد در همین صفحه ذکر شود.

عنوان مقاله: عنوان مقاله علاوه بر صفحه عنوان، باید در بالای صفحه اول نیز بدون ذکر نام نگارنده (گان) ذکر شود. عنوان باید کوتاه، گویا، جامع و بیان کننده موضوع تحقیق بوده و از 20 کلمه تجاوز نکند.

چکیده فارسی: چکیده نباید از 250 کلمه تجاوز نماید و تمام آن در یک پاراگراف نوشته شود. چکیده در عین اختصار باید ارائه‌ دهنده محتوی مقاله اعم از سابقه، مواد و روش، و برجسته‌ترین نتایج به دست آمده، بدون استفاده از علائم اختصاری، شکل یا جدول باشد.

واژه­های کلیدی: بین چهار تا شش کلمه کلیدی که مشخص­کننده محتوی مقاله بوده و متفاوت از کلمات استفاده شده در عنوان مقاله، پس از چکیده فارسی آورده شود.

مقدمه: در این بخش باید ضمن بیان مختصری از سابقه پژوهشی مرتبط با تحقیق، دلایل ضرورت انجام پژوهش به همراه اهداف مورد نظر از انجام تحقیق آورده شود.

مواد و روش‌ها: در این بخش باید اطلاعات کافی در مورد محل و نحوه اجرای آزمایش همراه با روش‌های مورد استفاده در اندازه‌گیری، جمع‌آوری و پردازش و تحلیل داده‌ها با ذکر منابع ارائه شود.

نتایج و بحث: در این قسمت یافته‌های تحقیق باید به نحوی بیان شوند که به درک و برداشت مطلوب خواننده از داده‌های ارائه شده در متن، شکل‌ها و حداول منتهی شوند. از کاربرد کلماتی مانند نمودار، گراف، نقشه، تصویر و نظایر آن خودداری شده و تنها از واژه "شکل" استفاده شود. کلیه داده‌ها باید تنها به یک صورت (شکل یا جدول) ارائه شوند.

قدردانی: در صورت نیاز جهت تشکر و قدردانی از موسسات و اشخاص، این بخش باید تحت عنوان قدردانی قبل از فهرست منابع آورده شود.

ارجاعات منابع: ارجاعات منابع در داخل متن مقاله در صورت وجود یک یا دو نویسنده باید به صورت کامل و با ذکر نام خانوادگی نویسنده و سال انتشار به زبان انگلیسی باشد، مانند: (Ahmadi, 2009). در صورت وجود چندین نگارنده، ارجاع به منبع باید به صورت (نگارنده و همکاران، 2006) باشد، مانند: (Jonshon et al., 2008). تا حد امکان از آوردن نام افراد در شروع جمله خودداری و منابع در انتهای جمله و در پرانتز ذکر شود مانند: محمدی (Mohammadi, 2011)؛ ساموئل و همکاران (Samuel et al., 2009).

ارجاعات به خلاصه مقالات چاپ شده در چکیده مقالات همایش‌ها و کنفرانس‌ها قابل پذیرش نخواهند بود.

چکیده انگلیسی: چکیده انگلیسی همراه با عنوان باید تا حد امکان منطبق با چکیده و عنوان فارسی بوده و در انتهای آن واژه‌های کلیدی آورده شوند. ابتدای واژه‌های اصلی عنوان انگلیسی مقاله با حروف بزرگ (Capital) نوشته شود.

جداول و شکل‌ها: جداول و شکل‌ها باید جامع و گویا بوده و تکرار اطلاعات ارائه شده در متن نباشند. عنوان جدول باید در بالا و عنوان شکل‌ها در پایین آن به دو زبان فارسی و انگلیسی آورده شده و گویای نتایج ارائه شده در جدول و شکل بوده و در برگیرنده تعاریف و اطلاعات لازم باشند. تمامی محتوای جداول و شکل‌ها به زبان انگلیسی و فارسی و اعداد به زبان انگلیسی نگاشته و تنظیم شوند، به نحوی که اطلاعات شکل‌ها و جداول به سادگی قابل استفاده جهت خوانندگان انگلیسی زبان باشد. در صورتی که شکل به صورت نمودار است از الگوی سیاه و سفید در ترسیم آن استفاده شود.

نام‌های علمی: نام علمی تمامی موجودات در اولین باری که در متن ظاهر می‌شوند باید در پرانتز بعد از نام‌های متداول آنان به شکل ایتالیک ذکر شود.

واحدها: کلیه داده‌ها باید بر مبنای مقیاس متریک (SI) باشند.

فرمول‌ها: در صورت ارائه معادلات ریاضی، کلیه اجزای معادله باید دقیقاً تعریف شوند. فرمول‌ها باید به دقت در صورت امکان با ویرایشگر معادله (Equation editor) تایپ شده و با شماره درون پرانتز مشخص شوند.

پاورقی‌ها: یادداشت‌ها به جای پانوشت به صورت پی‌نوشت قبل از منابع نوشته می‌شوند و شماره آن‌ها در متن مشخص می‌شود.

مقالات باید به صورت دو ستونه و با رعایت 54/2 سانتی‌متر از تمامی جهات نوشته شوند. نوع و اندازه قلم برای هر بخش در جدول زیر نشان داده شده است:

 

نوع قلم

اندازه قلم

عنوان مقاله

B Nazanin-Bold

12

نام نویسنده (گان)

B Nazanin-Bold

11

سمت (‌ها)

B Nazanin

12

چکیده

B Nazanin-Bold

10

واژه‌های کلیدی

B Nazanin-Bold

10

متن اصلی

B Nazanin

12

عنوان هر بخش (چکیده، مقدمه، نتایج)

B Nazanin-Bold

12

عنوان تصاویر و جداول

B Nazanin-Bold

11

پاورقی

B Nazanin

10

عنوان (انگلیسی)

Times New Roman-Bold

12

نام نویسنده (گان) (انگلیسی)

Times New Roman-Bold

10

سمت‌ (ها) (انگلیسی)

Times New Roman

10

چکیده انگلیسی

Times New Roman

10

متن اصلی (انگلیسی)

Times New Roman

12

کلمات کلیدی (انگلیسی)

Times New Roman-Bold

10

عنوان تصاویر و جداول (انگلیسی)

Times New Roman-Bold

10

منابع (انگلیسی)

Times New Roman

10

پاورقی (انگلیسی)

Times New Roman

10

نحوه تنظیم فهرست منابع

فهرست منابع باید به ترتیب حروف الفبا تنظیم شده باشند و تمامی منابع فارسی بر اساس چکیده انگلیسی مقاله به زبان انگلیسی آورده شوند و سال شمسی نیز به سال میلادی برگردانده شود. در صورتی که منبع به زبان غیر لاتین، ولی دارای خلاصه انگلیسی باشد، در اینصورت باید عنوان خلاصه انگلیسی داده شود و در آخر پرانتز زبان اصلی قید گردد:

[in Persian with English Summary]. در صورت نداشتن خلاصه انگلیسی، عبارت [in Persian] در انتهای قید شود. در دنباله مثال‌هایی جهت آشنایی جهت با نحوه درج منابع آمده است.

 

الف) مجلات علمی

Sio-Se Mardeh, A., Ahmadi, Poustini, K., Mohammadi, V., 2006. Evaluation of drought resistance indices under various environmental conditional conditions. Field Crop Res. 98, 222-229.

Alebrahim, M.T., Janmohammadi, M., Sharifzade, F., Tokasi, S., 2008. Evaluation of salinity and drought stress effects on germination and early growth of maize (Zea mays L.) inbred lines (short technical report). Elect. J. Crop Prod. 1(2), 43-64. [in Persian With English Summary].

 

ب) کتاب

حروف اول کلمات عنوان کتب باید به صورت حروف بزرگ تایپ شوند. در مورد کتب فارسی ذکر عبارت (in Persian) در انتهای منبع الزامی است.

Ashraf, M., Harris, P.J.C., 2005. Abiotic Stresses: Plant Resistance through Breeding and Molecular Approaches. Haworth Press Inc., New York.

Nassiri Mahallati, M., Koocheki, A., Rezvani Moghaddam, P., Beheshti, A., 2001. Agroecology. Ferdowsi University of Mashhad Publication. 360 p. [in Persian].

Nooden, L.D., 1988. The phenomena of senescence and again. In: Nooden, L.D., Leoparld, A.C. (Eds.), Senescence and Again in Plants. Academic Press, San Diago, CA, USA, pp. 1-50

 

ج ) منابع اینترنتی

شامل نام خانوادگی مؤلف، حرف اول نام، سال انتشار. عنوان. زمان بازیابی (مشاهده و دریافت اطلاعات)، نام وبگاه

Blum, A., 2000. Mitigation of drought stress by crop management. Retrieved June 15, 2010, from

http://www.plantstress.com/Articles/index.asp

 

د) رساله‌های تحصیلی

Laleh, S., 2009. Effect of gamma ray on growth parameters of some safflower (Carthamous tinctorius L.) cultivars under saline and arid conditions. MSc Thesis, Faculty of Agriculture, University of Birjand, Iran. [in Persian With English Summary].

 

 

 

 

نحوه ارسال مقالات

مولفین پس از تهیه مقالات خود براساس راهنمای مولفین می‌تواند آنرا به روش زیر ارسال نمایند:

ارسال مقاله از طریق سامانه مجلات علمی دانشگاه بیرجند به آدرس www.birjand.ac.ir انجام می شود

آدرس: بیرجند- پردیس امیرآباد- دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند، صندوق پستی 331/97175، دفتر نشریه پژوهش‌های زعفران

ایمیل نشریه:  srg.sj@birjand.ac.ir

ایمیل مدیر داخلی نشریه:abbaskhashei@yahoo.com  

وبگاه نشریه:http://jsr.birjand.ac.ir/

تلفن: 48-32254041؛ دورنگار: 32254050-056