دوره و شماره: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 16، پاییز و زمستان 1399 
2. بررسی آگاهی، نگرش و تمایل زعفران کاران به کاربرد تحقیقات زعفران

صفحه 207-221

علیرضا کرباسی؛ محمد حسینی؛ حسین کارشکی؛ زهرا مقیمی


3. بهبود کارایی انواع علف‌کش‌های بازدارنده ACCase در مزارع زعفران با استفاده از مواد افزودنی

صفحه 223-239

زهرا حسینی ایوری؛ اﺑﺮاﻫﯿﻢ اﯾﺰدی درﺑﻨﺪی؛ محمد کافی؛ حسن مکاریان


4. بررسی نقش بی‌کربنات و شوری آب آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد گل زعفران در شرایط مزرعه

صفحه 241-253

مرتضی ریوندی؛ عظیم قاسم نژاد؛ خدایار همتی؛ خلیل قربانی؛ عباس ابهری


6. ارزیابی امکان نشاکاری و تولید بنة زعفران در محیط کاشت بدون خاک

صفحه 269-284

حمیدرضا فلاحی؛ سهیلا عباسی اول بهلولی؛ الهه نوفرستی؛ سید مرتضی حسینی؛ سمیه صدیق ماکو؛ مهسا مودی؛ مژگان خضری


8. شناسایی و اولویت‌بندی فناوری‌های مناسب سورتینگ پیاز زعفران مبتنی بر تحلیل سلسله مراتبی

صفحه 301-315

بهاره جمشیدی؛ محمد حسین سعیدی راد؛ سعید ظریف نشاط؛ فرزاد آزاد شهرکی