دوره و شماره: دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 149-289 
3. اثر کاربرد برخی منابع کودی و وزن بنه مادری بر خصوصیات رویشی و صفات کیفی زعفران (Crocus sativus L.)

صفحه 172-186

مهتاب گلذاری جهان آبادی؛ محمد علی بهدانی؛ محمدحسن سیاری زهان؛ سرور خرم دل


4. تحلیل فرامرزی شکاف فن‌آوری مزارع زعفران

صفحه 187-198

عباس جلالی؛ سمیه شیرزادی لسکوکلایه؛ رضا اسفنجاری کناری