نویسنده = امیر سالاری
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر دگرآسیبی اندام‌های زعفران (.Crocus sativus L) بر خصوصیات جوانه‌زنی و رشد گیاهچه زیره‌سبز و گوجه‌فرنگی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 219-232

امیر سالاری؛ حسن فیضی؛ فائزه قراری؛ فاطمه بانوی بختیاری