تعداد دوره‌ها: 
تعداد شماره‌ها:
تعداد مقالات:
تعداد نویسندگان:
تعداد مشاهده مقاله:
نسبت مشاهده بر مقاله:
نسبت دریافت فایل بر مقاله:
تعداد مقالات ارسال شده:
تعداد مقالات رد شده:
تعداد مقالات پذیرفته شده:
درصد پذیرش:
تعداد داوران:

کسب رتبه «ب» برای نشریه علمی پژوهشی پژوهشهای زعفران  دانشگاه بیرجند

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی دانشگاه بیرجند، بر اساس آخرین ارزیابی صورت ‏گرفته توسط کمیسیون نشریات علمی کشور (سال 1398)، نشریه علمی پژوهشی " پژوهشهای ‏زعفران " توانست رتبه "ب" را به خود اختصاص دهد.‏ از معیارها و شاخص‌های جدید برای ارزیابی نشریات می‌توان به انتشار به موقع، داشتن وبگاه ‏استاندارد، رعایت آیین نگارش و ساختار مناسب، رعایت فرآیند پذیرش مقالات و داوری ‏تخصصی، وضعیت نشریه در نمایه‌های استنادی تخصصی – اجتماعی، رعایت اخلاق علمی ‏نشر، جلوگیری از بروز تخلفات علمی و ...؛ اشاره کرد.‏

 

شماره جاری: دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 15، بهار و تابستان 1399 

10. اثر محلول‌پاشی با کودهای جلبک دریایی، اوره و ریزمغذی بر عملکرد و اجزای عملکرد زعفران (Crocus sativus L.)

صفحه 141-159

قربان عزیزی؛ سیدغلامرضا موسوی؛ محمد جواد ثقه‌الاسلامی؛ منصور فاضلی رستم‌پور


11. تعیین نیاز آبی و ضریب گیاهی زعفران (Crocus sativus L.) با استفاده از روش لایسیمتری در اقلیم خشک-کویری بیرجند

صفحه 161-172

سعید قوامسعیدی نوقابی؛ عباس خاشعی سیوکی؛ حسین حمامی؛ علی شهیدی؛ مصطفی یعقوب‌زاده


12. همسانه‌سازی و بررسی بیوانفورماتیکی ژن CCD1 در زعفران(Crocus sativus L.) ایران

صفحه 173-190

محمد جواد حبیب زاده؛ سید مهدی زیارت نیا؛ ابراهیم دورانی علیایی؛ مصطفی ولیزاده